Travellers menu

JURAJ BARTOŠ
photographs

about
  • +421 905 434 556
  • foto@jurajbartos.com

Juraj Bartoš works progressively. Like many visual artists today, his work has the form of an open work in progress. He observes for a long time and repeatedly returns to his themes, collected in time, which however materialize for him in a timelessness which is only barely absorbable in the History of Photography. Bartoš is not an evolutionary photographer. His work cannot be easily dated because it does not stand on closed cycles and solitary snapshots.

In the environment of domestic photography where a photogenic nature is still a significant notion and a solitary snapshot is the ideal of immortalization, Bartoš is one of the few photographers whose work offers an alternative program. He probably won’t be enough for those spectators looking for classically attractive snapshots. However, his existentially visual-anthropological work could reveal a completely new world to those who perceive the difference between art and visual culture.

– Petra Hanáková

EN-ŽIVOTOPIS

En-Narodil sa 4. januára 1944 v Bratislave. V rokoch 1961 – 1965 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave odbor fotografie. Po skončení školy krátko pracoval pre Oravskú galériu v Dolnom Kubíne, v rokoch 1967 – 1972 bol fotoreportérom v týždenníku Beseda, v rokoch 1972 – 1974 fotografom agentúry ČSTK-Pressfoto v Bratislave. Od roku 1974 do roku 2008 fotografoval pre Urologickú kliniku Fakultnej nemocnice v Bratislave-Kramároch. Žije v Bratislave. Okrem periodík, uvedených v bibliografii uverejňoval fotografie v časopisoch Móda, Dievča, Slovenka, Dorka, Mladá tvorba, Populár, Javisko, Elle, Fototip, Digi-revue, British Journal of Photography, Fotografare.

exibitions

sken

English description

© JURAJ BARTOŠ, 2018.