Móda ulice dielo

JURAJ BARTOŠ
photographs

O Autorovi
  • +421 905 434 556
  • foto@jurajbartos.com

Podobne ako dnes mnohí vizuálni umelci, Juraj Bartoš pracuje progresívne – jeho tvorba má podobu otvoreného work in progress. Dlhodobo sleduje a opakovane sa vracia k svojim témam, zbiera v čase, ktorý však akoby sa mu zhmotňoval do akéhosi bezčasia, len veľmi ťažko vstrebateľného do Dejín fotografie. Bartoš nie je vývojový fotograf. Jeho tvorba sa nedatuje ľahko, pretože nestojí na uzavretých cykloch a solitérnych snímkach.

V prostredí domácej fotografie, kde je ešte vždy dôležitým pojmom fotogenickosť a ideálom zvečnenia vypointovaná solitérna snímka, je jedným z mála autorov, ktorého tvorba ponúka alternatívny fotografický program. Tým divákom, ktorí hľadajú klasicky pekné snímky, bude asi Bartoš málo. Avšak tým, ktorí vnímajú rozdiel medzi umením a vizuálnou kultúrou, mohla by Bartošova bytostne vizuálno-antropologická tvorba odhaliť úplne nový svet.

– Petra Hanáková

ŽIVOTOPIS

Narodil sa 4. januára 1944 v Bratislave. V rokoch 1961 – 1965 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave odbor fotografie. Po skončení školy krátko pracoval pre Oravskú galériu v Dolnom Kubíne, v rokoch 1967 – 1972 bol fotoreportérom v týždenníku Beseda, v rokoch 1972 – 1974 fotografom agentúry ČSTK-Pressfoto v Bratislave. Od roku 1974 do roku 2008 fotografoval pre Urologickú kliniku Fakultnej nemocnice v Bratislave-Kramároch. Žije v Bratislave. Okrem periodík, uvedených v bibliografii uverejňoval fotografie v časopisoch Móda, Dievča, Slovenka, Dorka, Mladá tvorba, Populár, Javisko, Elle, Fototip, Digi-revue, British Journal of Photography, Fotografare.

VÝSTAVY

sken
Webstránku podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia. / Website is supported using public funds in the form of scholarship provided by Slovak Arts Council.

Táto webová stránka vznikla v rámci projektu Ľudská mierka/Human scale, ktorú formou štipendia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Publikované dielo fotograficky zaznamenáva a sprostredkúva verejnosti dokument doby. Nadväzuje na autorove rozpracované cykly, v ktorých zaznamenáva mesto v ktorom žije. Ide o mapovanie textových odkazov, nápisov vyskytujúcich sa v uliciach a ich nezámerným posolstvám, situácie vo verejných priestoroch, tzv. „módu ulice” a momenty charakterizujúce bežné sociálne kontakty ľudí vo verejnom priestore.
Cieľom projektu je zachytiť pre súčasníkov, ale aj tých „dnes ešte nenarodených” všednosť, ktorá je práve pre svoju prchavosť vzácna, uchovať sériu záznamu každodenných situácií, mesta a jednotlivcov, a vytvoriť tak špecificky autentický dokument našej doby.

Tento projekt bol podporený́ z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Webová stránka reprezentuje výlučne názor autora a fond nezodpovedá za obsah webovej stránky

© JURAJ BARTOŠ, 2018.

Všetky práva vyhradené. Prosím nekopírovať, nepublikovať a neupravovať bez súhlasu autora a uvedenia zdroja. Ďakujem za pochopenie.